Ubezpieczenia majątkowe Radomsko

domy, mieszkania, budynki

Ubezpieczenie mienia Radomsko

Ubezpieczenia majątkowe Radomsko. Sprzedaż dobrowolnych ubezpieczeń nieruchomości w Radomsku. Oferta ubezpieczenia domu, budynku, mieszkania w Radomsku. Ubezpieczenie od pożaru, zalania, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Radomszczańska oferta ubezpieczeń majątkowych w szerokim zakresie.


Radomsko - ubezpieczenie majątkowe chroni przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku w wyniku pożaru, kradzieży lub innych zdarzeń spowodowanych żywiołami lub wypadkami.


Ubezpieczenie majątkowe zapewnia ochronę domów, mieszkań, budynków, budowli i innych nieruchomości. Ubezpieczeniem majątkowym objęte są też maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny, środki obrotowe, mienie pracownicze, gotówka, mienie osób trzecich itp.